Broward County Public Schools bereikt met informaticalessen veel verschillende leerlingen

Uitdaging

Milenkovic besefte dat informatica en computational thinking (CT) een belangrijke rol hadden gespeeld in haar tijd als scheikundedocent. Ze begon aan het begin van de jaren nul les te geven in het district. In 2013 besloot het district het bètaonderwijs uit te breiden met informatica en Milenkovic begreep hoe belangrijk deze combinatie was.

In het hele district was er nauwelijks aandacht voor informatica. "Veel leerlingen en docenten hadden nooit van informatica gehoord of verwarden informatica met digitale geletterdheid", vertelt Milenkovic. Zelfs binnen de bètaonderwijsprogramma's was informatica onbekend terrein gebleven in het district. Sommige bètadocenten gaven les in computational thinking, maar alleen met betrekking tot wiskunde.

Doordat veel mensen zich niet echt bewust zijn van informatica, hebben maar weinig leerlingen het informatica-examen afgelegd. Zelfs in 2016 hebben maar 200 leerlingen het examen gedaan, terwijl er in het hele district toen 271.000 leerlingen waren. Milenkovic schrok van deze lage opkomst. Naast het feit dat maar weinig leerlingen het informatica-examen aflegden, waren deze leerlingen nauwelijks afkomstig van groepen die nog niet goed vertegenwoordigd waren in de informatica. Deze grote ongelijkheid binnen BCPS was geen afspiegeling van de diversiteit aan leerlingen in het district. Milenkovic vond dat dit moest veranderen. "Alle leerlingen moeten de kans krijgen om informaticales te volgen, zodat ze gelijke kansen hebben om te slagen", zegt ze.

Oplossing

Toen Milenkovic in 2011 van fulltimedocent overstapte naar haar coördinerende functie voor het bètaonderwijs, realiseerde ze zich dat om leerlingen beter informaticaonderwijs te kunnen bieden, het cruciaal was om de docenten in het district te trainen. Het was belangrijk dat docenten zich bleven ontwikkelen en daarbij werden begeleid, zodat ze leerlingen konden inspireren een leertraject in de informatica te kiezen.

De eerste stap was dat het district een partnerschap aanging met Code.org, een non-profitorganisatie die zich inzet voor informaticaonderwijs op de basisschool en middelbare school. Code.org verzorgde de financiering voor professionele ontwikkeling en heeft geholpen met de opzet van een groep 'hoofddocenten' met ervaring in de ontwikkeling van een informaticacurriculum.

Het partnerschap met Code.org werkte inspirerend voor Milenkovic en ze ging op zoek naar nog meer manieren waarop docenten kunnen worden ondersteund in hun carrière. Nadat ze via de Computer Science Teachers Association ontdekte dat Google een subsidieprogramma heeft, diende ze een aanvraag voor financiering door Google in voor het schooljaar 2017-2018. Google keurde de aanvraag goed, waardoor BCPS een online cursus voor professionele ontwikkeling kon ontwikkelen waarmee docenten in Florida een staatsdiploma konden halen voor lesbevoegdheid in de informatica.

Omdat Milenkovic wist dat de docenten doorlopend ondersteuning nodig zouden hebben, bijvoorbeeld begeleiding of doorbetaalde tijd om te studeren, bedacht ze dat het subsidiegeld voornamelijk bestemd was om docenten te vergoeden voor de tijd die ze aan online cursussen besteden. Een ander deel van de financiering gaat naar persoonlijke begeleiding door hoofddocenten. "Wanneer je aan een nieuw initiatief begint, zoals in dit geval het opstarten van een informaticaprogramma, zijn er nog geen formele afdelingen of methoden waarmee docenten met elkaar interactie kunnen hebben", zegt ze. "Je moet docenten daarom helpen een onderling netwerk op te bouwen."

"De diversiteit onder studenten computerwetenschappen is tegenwoordig een betere afspiegeling van de diversiteit in ons district."

Lisa Milenkovic, Coördinator bètaonderwijs en informatica, Broward County Public Schools

Voordelen

Investeren in de carrière van docenten in de informatica

De informaticacursus en persoonlijke begeleiding die worden gefinancierd met de subsidie van Google, zorgen ervoor dat er in het district meer expertise komt in informaticaonderwijs en dat er in het hele district meer informaticalessen worden gegeven. De online cursus wordt beschikbaar gesteld aan docenten uit alle disciplines die meer willen leren over informatica, of ze nu wel of geen diploma willen halen. Nu de vraag naar informatica en programmeren op de basisschool en middelbare school toeneemt, worden deze lessen een steeds belangrijker middel om allerlei verschillende docenten meer kennis van informatica te verschaffen.

Docenten die op hun toch al drukke dag de tijd nemen om een informaticacursus te volgen, hebben extra hulp nodig, vooral in de vorm van begeleiding. Door docenten te compenseren voor de tijd die ze besteden aan studeren en gesprekken met hun mentors, wordt volgens Milenkovic een signaal afgegeven aan de aanstaande informaticadocent, namelijk "dat we hun tijd en professionaliteit waarderen." Door te laten zien dat professionele ontwikkeling wordt gesteund, zullen in de toekomst meer docenten worden gestimuleerd om informaticatraining te volgen.

Bredere toegang tot informaticaonderwijs in het hele district

Dankzij de investering in doorlopende professionele ontwikkeling voor informatica worden langzaam maar zeker steeds meer informaticalessen gegeven op de 286 scholen in het district. Tegenwoordig bieden de meeste bovenbouwklassen van BCPS-scholen Kennismaking met informatica”, een introductiecursus die de National Science Foundation heeft ontwikkeld om leerlingen voor te bereiden op het informatica-examen. Op sommige scholen wordt in de onderbouw zelfs een vak Informatica ontdekken gegeven op basis van lesprogramma's van Code.org. Zelfs de 141 basisscholen in het district hebben informaticaonderwijs geïntegreerd in het standaardcurriculum, in de vorm van informaticalessen voor alle klassen en naschoolse programmeer- en roboticaclubs.

Meer diversiteit in de informatica

Brede toegang bieden tot professionele ontwikkeling op het gebied van informatica was belangrijk om gemeenschappen te bereiken die op dit vlak achterliepen. Als op vijf na grootste schooldistrict van de Verenigde Staten omvat BCPS veel scholen met leerlingen uit gezinnen met een laag inkomen, inclusief een paar scholen waar alle leerlingen gratis of met korting van een lunchprogramma gebruik mogen maken. Milenkovic is van mening dat als informatica een prioriteit is in het district, leerlingen meer vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen op het vlak van informatica. "We bieden deze kans aan leerlingen die er vroeger niet aan zouden hebben gedacht om deel te nemen."

Dankzij de nieuwe mogelijkheden om informaticales te volgen, is er meer diversiteit gekomen onder leerlingen die enthousiast worden van informatica. In 2017 legden 1000 leerlingen van BCPS het informatica-examen af. Dat is een aanzienlijke toename als je dat vergelijkt met de 200 leerlingen die het examen in 2016 deden. "De diversiteit onder studenten computerwetenschappen is tegenwoordig een betere afspiegeling van de diversiteit in ons district", zegt Milenkovic.

Organisatieprofiel

Over dr. Lisa Milenkovic: Dr. Lisa Milenkovic is coördinator van bètaonderwijs en informatica op de Broward County Public Schools (BCPS), het op vijf na grootste schooldistrict van de Verenigde Staten en het op een na grootste van Florida. Milenkovic begon haar carrière in analytische chemie en maakte de overstap naar het onderwijs toen haar kinderen een schoolgaande leeftijd bereikten. Haar interesse in scheikunde leidde ertoe dat ze probeerde het informaticaonderwijs in haar district te verbeteren, omdat ze veel overeenkomsten zag tussen deze disciplines. Ze is een ervaren coördinator voor bètavakken, met name wat betreft de samenstelling van het curriculum en de begeleiding van professionele ontwikkeling op het gebied van content en pedagogiek in het bètaonderwijs. Ze is een voorvechter van informaticaonderwijs voor alle leeftijden. In 2013 begon ze met Code.org en Google te werken om docenten professionele ontwikkeling op het gebied van informatica te bieden.

Hartelijk dank voor je aanmelding.

Laat ons weten waarin je geïnteresseerd bent.