Jeff Davis County Schools moderniseren plattelandsscholen met Google for Education

Uitdaging

Net als veel andere plattelandsdistricten worden scholen voor de uitdaging gesteld om het budget dat ze ontvangen, optimaal te benutten. Het IT-team en het administratieve team van het district gaan uiterst zorgvuldig te werk wanneer ze in nieuwe tools investeren, maar met betrekking tot G Suite for Education was de keuze eigenlijk snel gemaakt. Docenten en medewerkers maakten al gebruik van Gmail en spoorden het district aan om te standaardiseren op Google.

"Toen we nog geen gebruik van Google maakten, had ons IT-serviceteam 21 dagen nodig om een serviceticket te sluiten. Tegenwoordig is het serviceteam in staat om een serviceticket binnen drie uur te sluiten. Bovendien is het aantal servicetickets aanzienlijk gedaald. Doordat docenten zien dat de technologie betrouwbaar is en dat eventuele problemen snel kunnen worden opgelost, stimuleert dit ze om nog meer technologie in het leslokaal te implementeren."

Keith Osburn, Directeur Technologie en speciale programma's, Jeff Davis County Schools

Oplossing

Na een proefperiode waarin producten van Google en Microsoft werden getest, vroeg het IT-team de docenten en andere personeelsleden welk systeem hun voorkeur had. Ze waren unaniem voor Google. In 2008 gingen de Jeff Davis County Schools in het hele district met G Suite werken en namen ze 2200 Chromebooks in gebruik. Vandaag de dag beschouwt het schooldistrict zichzelf als 'Google-ecosysteem', omdat docenten, schoolpersoneel en leerlingen allemaal op nieuwe manieren werken met Google-tools.

Organisatieprofiel

Jeff Davis County Schools in Hazlehurst, Georgia, is een technologisch progressief plattelandsdistrict met meer dan 3200 leerlingen en 400 docenten en medewerkers. Het district streeft ernaar om succesvolle, productieve burgers af te leveren die een positieve bijdrage aan de maatschappij leveren. Deze missie heeft er de afgelopen jaren toe geleid dat administratieve en IT-medewerkers voortdurend op zoek zijn naar de beste manieren om leerlingen en leraren van de juiste hulpmiddelen te voorzien.

Hartelijk dank voor je aanmelding.

Laat ons weten waarin je geïnteresseerd bent.