Scholen van Lee County personaliseren onderwijs met Google-oplossingen

Uitdaging

De staat Florida is op een baanbrekende manier bezig met digitaal onderwijs. Door recente staatsmandaten worden scholen aangemoedigd over te stappen van onderwijs op papier naar digitaal onderwijs. Het schooldistrict van Lee County zocht een manier om leerlingen de technologie te bieden waarmee ze toegang hebben tot digitale studieboeken, opdrachten digitaal kunnen maken en online onderzoek kunnen doen. Daarnaast wilden ze docenten de tools bieden om video's, interactieve opdrachten en gedeelde documenten in hun lesprogramma te gebruiken, terwijl ze daarbij binnen hetzelfde budget blijven.

"G Suite for Education verandert de manier waarop docenten lesgeven, omdat ze sneller doorhebben wanneer leerlingen ergens moeite mee hebben en de content daarop kunnen aanpassen."

Dwayne Alton, Directeur IT-ondersteuning, School District of Lee County

Oplossing

Het schooldistrict van Lee County is een jaar geleden een pilotprogramma gestart met G Suite for Education waarbij 2000 Chromebooks werden ingezet. Vandaag de dag gebruikt het volledige district G Suite en Google Classroom en zijn er op de middelbare scholen voor de onderbouw 18.000 Chromebooks in gebruik. Docenten die al ervaring met G Suite hadden, fungeerden als trainers voor anderen. Zo werd de kennis gedeeld die ze tijdens het pilotprogramma hadden opgedaan. Het district heeft deze drie technologieën zonder extra budget of technische ondersteuning beschikbaar kunnen stellen.

Organisatieprofiel

Het schooldistrict van Lee County, gelegen aan de zuidwestkust van Florida, bestaat uit 94.000 leerlingen en 12.000 personeelsleden. Onder de 120 scholen in het district zijn 44 basisscholen, 16 middelbare scholen voor de onderbouw, 13 middelbare scholen voor de bovenbouw en meerdere scholen voor speciaal en bijzonder onderwijs. De missie van het district is elke leerling aanmoedigen zijn of haar potentieel ten volle te benutten.

Hartelijk dank voor je aanmelding.

Laat ons weten waarin je geïnteresseerd bent.