Professionele ontwikkeling op het gebied van informatica biedt plattelandsgemeenschappen nieuwe kansen

Uitdaging

Jeff Gray groeide op in Appalachia en is altijd gek geweest op wetenschap. Gray was de eerste van zijn familie die ging studeren en zijn ouders waren zich bewust van de voordelen om hem te ondersteunen bij zijn ontdekking van wetenschap en technologie. "Als ik terugkijk op mijn eigen ervaring met wetenschappelijke schoolprojecten, weet ik dat mijn eigen passie daar is begonnen", zegt hij. Al op jonge leeftijd herkende hij hoe waardevol het was om in aanraking te komen met wetenschap en technologie.

Toen hij informaticadocent werd aan de University of Alabama, realiseerde Gray zich dat weinig leerlingen in het middelbaar onderwijs, met name in plattelandsgebieden, op jonge leeftijd in aanraking kwamen met informaticaonderwijs. Gray wist dat leerlingen zonder kennis van informatica niet voorbereid zouden zijn op een baan, met name omdat Alabama de laatste decennia een hub is geworden voor informaticagerelateerde banen. Dit geldt vooral in de regio rond Huntsville waar onder invloed van de NASA veel technologische bedrijven zitten.

Het was echter moeilijk om leerlingen gebruik te laten maken van deze mogelijkheden. In veel schooldistricten op het platteland van Alabama, waar zich enkele van de armste county's van de Verenigde Staten bevinden, is informaticaonderwijs een zeldzaamheid. In 2007 waren er slechts drie fulltimedocenten in het middelbaar onderwijs die informaticaonderwijs mochten geven in de hele staat (van de 454 middelbare scholen in de hele staat). Van de 27 leerlingen die het examen Geavanceerd informaticaonderwijs aflegden dat jaar, waren er slechts drie vrouw en drie Afrikaans-Amerikaans. In een staat waar Afrikaans-Amerikaanse mensen 25% van de bevolking vormen, is het duidelijk dat er een grote kloof bestaat in gelijke toegang tot informaticaonderwijs.

"Deze kloof moest worden gedicht", licht Gray toe, die van mening was dat de professionele ontwikkeling van docenten het informaticaonderwijs op schoolniveau zou verbeteren. Aan het einde van de jaren 2000 was er helaas echter weinig subsidie beschikbaar voor informaticaonderwijs, laat staan voor professionele ontwikkeling in informaticaonderwijs voor docenten. Gray begon aanvankelijk met het vergroten van de kennis van informatica onder studenten door middel van zomercursussen aan de universiteit. "We konden slechts zo'n veertig studenten per keer bereiken", zegt Gray. Hoewel ze enige impact hadden, waren kleine zomercursussen geen praktische manier om zijn inspanningen op te schalen.

Oplossing

Gray zag een mogelijkheid om zijn inspanningen te versterken door docenten te helpen hun vaardigheden in het informaticaonderwijs te verbeteren. "Als we dertig tot veertig docenten per keer kunnen trainen, wordt de invloed op leerlingen steeds wat groter", zegt Gray. In 2011 ontving Gray de eerste van zes jaarlijkse toelagen voor de professionele ontwikkeling van Google-docenten om introductielessen voor de professionele ontwikkeling in informaticaonderwijs te geven. Hij richtte zich op pedagogiek en betrokkenheidsstrategieën voor docenten in het middelbaar onderwijs in de hele staat.

De financiering zorgde volgens Gray voor mentorschap en ondersteuning om een opkomende groep van informaticadocenten te helpen ontwikkelen, een belangrijk element voor de ontwikkeling van duurzaam informaticaonderwijs in Alabama. "We richtten ons eerst op het creëren van een gemeenschapsgevoel onder docenten en niet op een eenmalige cursus", licht hij toe. Gray bleef tot 2013 inleidende cursussen geven voor professionele ontwikkeling in het informaticaonderwijs en heeft sinds de toekenning van de eerste toelage bijna 100 docenten bereikt.

Gezien de grote vraag naar professionele ontwikkeling, moest Gray een betere manier vinden om 'de trainer te trainen', zodat docenten vervolgens collega's in hun lokale gemeenschap konden trainen. Hij breidde zijn programma voor professionele ontwikkeling in 2014 uit door een Massive Open Online Course (MOOC) aan te bieden om docenten te helpen zich voor te bereiden op het examen Beginselen van geavanceerd informaticaonderwijs. De cursus, die bestond uit 120 video's die zich richten op verschillende onderdelen van het examen, was ontworpen om niet alleen docenten in Alabama te bereiken, maar ook docenten in het hele land. De cursus is nog steeds online beschikbaar.

"De geometrische groei van het train-de-trainer-model voor professionele ontwikkeling is van essentieel belang voor het aanpakken van de schaalbaarheid en de duurzaamheid van informaticaonderwijs op de basisschool."

Jeff Gray, Informaticaprofessor, University of Alabama College of Engineering

Voordelen

Een zaadje planten om interesse in lokaal informaticaonderwijs te vergroten

Volgens Gray is zijn succes in informaticaonderwijs in het basisonderwijs te danken aan de studietoelage van Google. Na de toekenning van zijn eerste Google-toelage ontving Gray nog eens een miljoen dollar aan subsidie van de National Science Foundation (met A+ College Ready), zodat programma's voor professionele ontwikkeling in informaticaonderwijs konden worden uitgebreid naar heel Alabama. Gray is van mening dat het trainen van docenten om informaticaonderwijs te geven meer studenten (met name historisch gezien ondervertegenwoordigde minderheden) zal stimuleren om informaticaonderwijs te volgen. Hij is nu medevoorzitter van de taakgroep van de gouverneur voor informaticaonderwijs in Alabama en werkt samen met collega's van zijn College of Education aan een voorbereidingscursus voor wiskundeleerlingen in het secundair onderwijs aan de University of Alabama.

De impact van professionele ontwikkeling uitbreiden

Grays aanpak voor professionele ontwikkeling, door middel van gepersonaliseerd onderwijs of een zelf ontwikkelde MOOC, heeft de deskundigheid van docenten in Alabama en de rest van het land vergroot. Ervaren informaticadocenten in de hele staat kunnen nu docenten op hun eigen scholen trainen. Momenteel zijn er 130 docenten opgeleid in het trainen van de beginselen van geavanceerd informaticaonderwijs in de hele staat, vergeleken met slechts drie docenten in 2007. De MOOC voor beginselen van het informaticaonderwijs heeft sinds 2014 meer dan tweeduizend docenten bereikt.

Zelfeffectiviteit aanwakkeren bij informaticadocenten

Gray en zijn collega's zijn nu getuige van de groei van een opkomende gemeenschap van informaticadocenten doordat zij de afgelopen zes jaar hebben geïnvesteerd in de ontwikkeling van docenten. "We zien dat onze docenten zich ontwikkelen tot nationale leiders", zegt Gray. Een voorbeeld hiervan is Carol Yarbrough, informaticadocente aan de Alabama School of Fine Arts in Birmingham, die nu lid is van het comité voor de ontwikkeling van beginselen voor geavanceerd informaticaonderwijs van het College Board.

Studenten bereiken die onvoldoende zijn vertegenwoordigd in informaticaonderwijs

"Niet elke leerling hoeft ingenieur te worden, maar we zijn wel van mening dat het belangrijk is dat ze de basis begrijpen van de manier waarop berichten die zij dagelijks maken worden versleuteld, net als van de ontleding van een kikker", zegt hij. "Leerlingen moeten begrijpen hoe technologie aanwezig is in zo veel onderwerpen." In 2017 legden 1700 leerlingen van de middelbare school het examen Geavanceerde beginselen van het informaticaonderwijs af, ten opzichte van slechts 27 leerlingen in 2007, voordat Gray begon met de training van docenten en zijn MOOC. Meer dan 150 leerlingen die het examen in 2017 aflegden, waren Afrikaans-Amerikaans, ten opzichte van slechts drie leerlingen in 2007. In 2017 legden meer dan 500 vrouwen het examen af, ten opzichte van slechts drie in 2007. Leerlingen "moeten het kunnen zien om het te kunnen zijn" zegt Gray over de waarde van diverse rolmodellen onder informaticadocenten en -professionals.

Organisatieprofiel

Over Jeff Gray: Als eerste in zijn familie die ging studeren en nu gewaardeerd docent aan het College of Engineering van de University of Alabama, is dr. Jeff Gray nationaal toonaangevend op het gebied van informaticaonderwijs. Sinds 2003 heeft Gray docenten in het middelbaar onderwijs geholpen bij de integratie van informaticaonderwijs in hun technologielessen. Hij werkt ook samen met het College Board aan verschillende aspecten van pilotprogramma's en het vrijmaken van middelen voor een nieuwe cursus Geavanceerd informaticaonderwijs om de interesse binnen het secundair en post-secundair onderwijs in informatica, wiskunde, exacte wetenschappen en technologie te vergroten. Gray heeft verschillende subsidies van de National Science Foundation ontvangen en was van 2014 tot 2017 lid van de Education Advisory Council van Code.org. Hij organiseert jaarlijks een Alabama Robotics Competition voor leerlingen uit het basisonderwijs en een zomerkamp waar elk jaar leerlingen uit meer dan 15 Amerikaanse staten naartoe komen.

Hartelijk dank voor je aanmelding.

Laat ons weten waarin je geïnteresseerd bent.